Courses
Apply Online
Pay Now
Pay Now
Facebook Group
Contact Details
P: 087-7376981
A: Bosca PO 601,
    Inis,
    Co. an Chlir.
info@colaistesheosaimh.com
2018 Online Applications will open 31 August - Postal Application Form available from info@colaistesheosaimh.com

CÚRSA G: CÚRSA CINNIREACHTA Briseadh Men-tarma Feabhra (February Mid-term Break)

Crsa Cinnireachta - Feb 12 - Feb 16 (Midterm)

Fee: €250·00 including travel payable in full with application.

Students who successfully complete the Crsa Cinnireachta and receive a position as Cntir will only be required to pay a fee of €700 for summer course. A further €200 will be refunded to scolir a bhaineann post amach agus a dhanann obair shsil mar Chntir ar chrsa an tSamhraidh.Beidh an Crsa Cinnireachta drithe ar na scileanna agsla a theastaonn Chntir ar chrsa an tSamhraidh idir Chluich, Ceol, Damhsa, cumas eagrchin agus ar eile.

T an Crsa is suitable for past-students of the Coliste who have achieved Gradam Chrsa Cinnireachta on a previous course. A small number of places may be available to other past-pupils who are following Crsa rd-Leibhal i nGaeilge na hrdteiste.

Is fi go mr duit freastal ar an gCrsa Chinnireachta seo. ACH N FIDIR bheith cinnte go mbeidh it fgtha do dhaoine a chuireann isteach tar is 1 Feabhra ... fi do na daoine a bhain Gradam Chntra amach - mar t teorainn leis an uimhir at ceadaithe ar an gCrsa agus bonn an-ileamh air.

Mar sin cuir do fhoirm + 250.00 ar aghaidh anois

Imeachtaí Eile:
Eagrófar Cluichí: Peil, Cispheil, Eitpheil, Cluichí Spraoi agus ar eile.
Eagrófar Diospóireachtaí agus Tráth na gCeist Boird.
Eagrófar Céilithe agus Seisiúin Cheoil. Beidh deis ag Scoláirí 3ú Leibhéai dul amach san oíche.

Clúdóidh an Táille:
Costaisí an Chúrsa, Costaisí iomlána Lóistín 5 lá agus costas iomlán taistil ó Bhaile Átha Cliath nó ó Ghaillimh agus ar ais.  Cuirfear gach eolas chugat seachtain roimh thús an Chúrsa.

Cúntóirí:
Má éiríonn leat ar an gCúrsa, beidh tú cáilithe chun feidhmiú mar Chúntóir sa Choláiste le linn an tsamhraidh agus beidh seans agat cur isteach ar phost mar Ardchinnire sa Choláiste nuair a bheidh an Ardteist déanta agat.

Ardchinnirí:
Tar éis an Chúrsa, beidh tú cáilithe chun bheidh mar Ardchinnire i gColáiste Gaeilge ar bith. Is mór is fiú an cháilíocht seo ar do C.V. Roghnófar Ardchinnirí Nua an Choláiste ó na scoláirí 3ú Leibhéal a dhéanann an cúrsa seo. Ni gá do Chúntóirí a rinne an Cúrsa cheana agus atá ag cur isteach ar phost mar Ardchinnire an Crsa Cinnireachta a dhéanamh i mbliana.

Postanna:
Roinnfear na Postanna mar Chúntóirí díreach tar éis don Chúrsa críochnú. Beidh postanna na nArdchinnirí socraithe leis na hArdchinnirí roimh ré ach Cúrsa sásúil a dhéanamh.

Líon isteach GNÁTHFHOIRM IARRATAIS an choláiste agus seol é láithreach mar aon le €250.00 agus dhá chlúdach litreach agus stampaí chuig:

Coliste Sheosaimh, Bosca PO 601, Inis, Co. an Chláir.