Courses
Apply Online
Pay Now
Pay Now
Facebook Group
Contact Details
P: 087-7376981
A: Baile Beag,
    Inis,
    Co. an Chlir.
info@colaistesheosaimh.com
2018 Online Applications will open 31 August - Postal Application Form available from info@colaistesheosaimh.com

CÚRSA F: CÚRSA ARDTEISTE + PAIPÉAR 1 & 2 - Failte roimh chách

Crsa Ardteiste - Briseadh Men-tarma Feabhra (February Mid-term Break)

Dian chúrsa dul siar do lucht Ardchúrsa Ardteiste. Intensive higher level Gaeilge, leaving certificate course.

Special emphasis on Oral Irish Exam. All aspects of Paipéar 1 & 2 covered by Leaving Cert Teachers. Open to all students.

Fee: €350·00 including travel payable in full with application.

An Cúrsa - Course Content:
This course will cover all aspects of paipéar 1 and 2. There will be intensive preparation for the Béal Triail including Béal Triail Bréagach. The course is open to ALL Higher Level Leaving Cert students.

Topics to be covered by Leaving Certificate Teachers:

1. Aistí Difriúla - Toipicí Coitianta: Cur Chuige + Pointí + Aistí Samplacha
2. An Díospóireacht/Óráid: Cur Chuige + Pointí + Oráidí Samplacha
3. Filíocht Ghnáth Leibhéil
4. Filíocht Ard Leibhéil
5. An Triail
6. An Scrúdú Béil: Dian Ullmhú + Bréag Scrúdú
7. Prós
8. Gramadach
9. Trial Thuisceana

Imeachtaí Eile (Optional):
Eagrfar Cluich: Peil, Cispheil, Eitpheil, Cluich Spraoi agus ar eile.
Eagrfar Diospireachta agus Trth na gCeist Boird.
Eagrfar Cilithe agus Seisiin Cheoil. Beidh deis ag Scolir 3 Leibhai dul amach san oche.

Staidéar Ginearálta:
Beidh deiseanna ag na scolir uilig staidar a dhanamh ar na hbhair eile seachas Gaeilge, gach l, mar a roghnaonn siad fin. Study facility each day: 1 hour after lunch and 3 hours at night. Choice of Silent Study or Group Study.

Táille:
€350.00 includes travel to Cill Chiarain, Accommodation, Course. Clúdoidh an Táille: Costaisí an Chúrsa incl. Béal Thrail Bhréagach ( Mock Oral) by Official examiners, Costaisí iomlána Lóistín 5 lá agus costas iomlán taisteal ó Bhaile Átha Cliath no ó Ghaillimh nó ó Inis agus ar ais. Cuirfear gach eolas chugat seachtain roimh thús an Chúrsa. €150.00 a bheidh le níoc acu siúd atá ag freastal ar Choláiste 3ú Leibhéal.

Lon isteach GNTHFHOIRM IARRATAIS an Choliste agus seol lithreach mar aon le 350.00  (n 150.00, Scolir 3 leibhil) agus dh chldach litreach agus stampa chuig:

Bosca PO 601, Inis, Co. an Chlair.