Courses
Apply Online
Pay Now
Pay Now
Facebook Group
Contact Details
P: 087-7376981
A: Bosca PO 601,
    Inis,
    Co. an Chlir.
info@colaistesheosaimh.com
2018 Online Applications will open 31 August - Postal Application Form available from info@colaistesheosaimh.com
T Coliste Gaeilge Sheosaimh suite thart ar 40 mle Chathair na Gaillimhe i mbearna csta. Bunaodh an Coliste i 1960 agus eagratear Crsa Gaeilge rathla gach bliain shin. T dh ionad ag an gColiste-Crna agus Cill Chiarin. Cuirtear crsa ar fil do lucht na bunscoile, lucht na cad bliana agus dara bliana sa Phobalscoil i gCarna. Bonn crsa sinsir ar fil i gColiste Sheosaimh, Cill Chirin do lucht an teastas sisearaigh agus lucht na hArdteiste. Rinneadh athchiri ar an Ionad Pobail i gCill Chiarin agus timid ag tnth go mr lenr gcrsa san fhoirgneamh nua i 2014! Cuirtear crsa faoi leith do lucht na hArdteiste ar fil gach m sa samhradh chomh maith le dianchrsai rith an bhriseadh ln-tharma i M Feabhra.
Timid brdil as r gColiste Gaeilge. Danaimid r ndcheall chun a chinnti go mbonn na scolir gnomhach i gcna agus go baineann siad leas as a gcuid Gaeilge i suomh suaimhneach, compordach agus taitneamhach. Geallaimid go bhfillfidh na scolir abhaile le dearcadh dearfach thaobh na Gaeilge de. Seolfar tuairisc scrofa chuig an scoil agus chuig tuismitheoir ar dhul chun cinn an scolire i ndiaidh an chrsa. Bonn aitheantas ag Coliste Sheosaimh n Roinn Oideachais agus an Roinn Gntha Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta do gach crsa a chuirtear ar fil.
T athbhreithni danta ar gach crsa ar aon dul leis an gcuraclam nua at ag an dara leibhal don Teastas Sisearach agus don Ardteist. Cuirtear bim faoi leith ar chumas labhartha agus ar chumas cluastusiceana an scolire sna ranganna ar maidin. Dantar iarracht faoi leith rogha leathan dimeachta agus do scileanna a chur ar fil san iarnin. Is fidir le scolir pirt a ghlacadh in imeachta agsla mar shampla; spirt, ceol, ealan, drmaocht, dospireacht, amhrnaocht, traocht taisce, baloideas, srl. Bonn spirt uisce ar fil ar gach crsa chomh maith. Istoche bonn neart agslach idir chilithe agus chomrtais cosil le comrtas amhrnaochta, comrtas na dtithe agus scoraocht. Is lir go gcuireann an Coliste crsa taitneamhach agus oideachasil ar fil do na scolire i gcna.

Is fidir cip don bhrisiir agus an fhoirm iarratais a osldil anseo: Brochure 2017 | Foirm Iarratais 2017