Coláiste Sheosaimh, Cárna - Cill Chiaráin, Conamara

Courses
Apply Online
Pay Now
Pay Now
Facebook Group
Contact Details
P: 087-7376981
A: Bosca PO 601,
    Inis,
    Co. an Chláir.
eolas@colaistesheosaimh.com
Online Applications for 2022 now open
CÚRSA G: CÚRSA CINNIREACHTA Briseadh Meán-téarma Feabhra (February Mid-term Break)
 

Fee: €250·00 including travel payable in full with application.

Students who successfully complete the Cúrsa Cinnireachta and receive a position as Cúntóir will only be required to pay a fee of €700 for summer course. A further €200 will be refunded to scoláirí a bhaineann post amach agus a dhéanann obair shásúil mar Chúntóirí ar chúrsa an tSamhraidh.Beidh an Cúrsa Cinnireachta dírithe ar na scileanna éagsúla a theastaíonn ó Chúntóir ar chúrsa an tSamhraidh idir Chluichí, Ceol, Damhsa, cumas eagrúcháin agus ar eile.

Tá an Cúrsa is suitable for past-students of the Coláiste who have achieved Gradam Chúrsa Cinnireachta on a previous course. A small number of places may be available to other past-pupils who are following Cúrsa Árd-Leibhéal i nGaeilge na hÁrdteiste.

Is fiú go mór duit freastal ar an gCúrsa Chinnireachta seo. ACH NÍ FÉIDIR bheith cinnte go mbeidh áit fágtha do dhaoine a chuireann isteach tar éis 1ú Feabhra ... fiú do na daoine a bhain Gradam Chúntóra amach - mar tá teorainn leis an uimhir atá ceadaithe ar an gCúrsa agus bíonn an-éileamh air.

Mar sin cuir do fhoirm + €250.00 ar aghaidh anois

Imeachtaí Eile:
Eagrófar Cluichí: Peil, Cispheil, Eitpheil, Cluichí Spraoi agus ar eile.
Eagrófar Diospóireachtaí agus Tráth na gCeist Boird.
Eagrófar Céilithe agus Seisiúin Cheoil. Beidh deis ag Scoláirí 3ú Leibhéai dul amach san oíche.

Clúdóidh an Táille:
Costaisí an Chúrsa, Costaisí iomlána Lóistín 5 lá agus costas iomlán taistil ó Bhaile Átha Cliath nó ó Ghaillimh agus ar ais.  Cuirfear gach eolas chugat seachtain roimh thús an Chúrsa.

Cúntóirí:
Má éiríonn leat ar an gCúrsa, beidh tú cáilithe chun feidhmiú mar Chúntóir sa Choláiste le linn an tsamhraidh agus beidh seans agat cur isteach ar phost mar Ardchinnire sa Choláiste nuair a bheidh an Ardteist déanta agat.

Ardchinnirí:
Tar éis an Chúrsa, beidh tú cáilithe chun bheidh mar Ardchinnire i gColáiste Gaeilge ar bith. Is mór is fiú an cháilíocht seo ar do C.V. Roghnófar Ardchinnirí Nua an Choláiste ó na scoláirí 3ú Leibhéal a dhéanann an cúrsa seo. Ni gá do Chúntóirí a rinne an Cúrsa cheana agus atá ag cur isteach ar phost mar Ardchinnire an Cúrsa Cinnireachta a dhéanamh i mbliana.

Postanna:
Roinnfear na Postanna mar Chúntóirí díreach tar éis don Chúrsa críochnú. Beidh postanna na nArdchinnirí socraithe leis na hArdchinnirí roimh ré ach Cúrsa sásúil a dhéanamh.

Líon isteach GNÁTHFHOIRM IARRATAIS an choláiste agus seol é láithreach mar aon le €250.00 agus dhá chlúdach litreach agus stampaí chuig:

Coláiste Sheosaimh, Bosca PO 601, Inis, Co. an Chláir.