Coláiste Sheosaimh, Cárna - Cill Chiaráin, Conamara

Courses
Apply Online
Pay Now
Pay Now
Facebook Group
Contact Details
P: 087-7376981
A: Bosca PO 601,
    Inis,
    Co. an Chláir.
eolas@colaistesheosaimh.com
Online Applications for 2022 now open
Tá Coláiste Gaeilge Sheosaimh suite thart ar 40 míle ó Chathair na Gaillimhe i mbearna cósta. Bunaíodh an Coláiste i 1960 agus eagraítear Cúrsaí Gaeilge rathúla gach bliain ó shin.  Tá dhá ionad ag an gColáiste-Cárna agus Cill Chiaráin. Cuirtear cúrsaí ar fáil do lucht na bunscoile, lucht na céad bliana agus dara bliana sa Phobalscoil i gCarna. Bíonn cúrsaí sinsir ar fáil i gColáiste Sheosaimh, Cill Chiáráin do lucht an teastas sóisearaigh agus lucht na hArdteiste. Rinneadh athchóiriú ar an Ionad Pobail i gCill Chiaráin agus táimid ag tnúth go mór lenár gcúrsaí san fhoirgneamh nua i 2014! Cuirtear cúrsa faoi leith do lucht na hArdteiste ar fáil gach mí sa samhradh chomh maith le dianchúrsa i rith an bhriseadh lán-théarma i Mí Feabhra.
Táimid bródúil as ár gColáiste Gaeilge. Déanaimid ár ndícheall chun a chinntiú go mbíonn na scoláirí gníomhach i gcónaí agus go baineann siad leas as a gcuid Gaeilge i suíomh suaimhneach, compordach agus taitneamhach. Geallaimid go bhfillfidh na scoláirí abhaile le dearcadh dearfach ó thaobh na Gaeilge de. Seolfar tuairisc scríofa chuig an scoil agus chuig tuismitheoirí ar dhul chun cinn an scoláire i ndiaidh an chúrsa. Bíonn aitheantas ag Coláiste Sheosaimh ón Roinn Oideachais agus an Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta do gach cúrsa a chuirtear ar fáil.
Tá athbhreithniú déanta ar gach cúrsa ar aon dul leis an gcuraclam nua atá ag an dara leibhéal don Teastas Sóisearach agus don Ardteist. Cuirtear béim faoi leith ar chumas labhartha agus ar chumas cluastusiceana an scoláire sna ranganna ar maidin. Déantar iarracht faoi leith rogha leathan d’imeachtaí agus do scileanna a chur ar fáil san iarnóin. Is féidir le scoláirí páirt a ghlacadh in imeachtaí éagsúla mar shampla; spóirt, ceol, ealaín, drámaíocht, díospóireacht, amhránaíocht, tóraíocht taisce, béaloideas, srl. Bíonn spóirt uisce ar fáil ar gach cúrsa chomh maith. Istoíche bíonn neart éagsúlach idir chéilithe agus chomórtais cosúil le comórtas amhránaíochta, comórtas na dtithe agus scoraíocht. Is léir go gcuireann an Coláiste cúrsa taitneamhach agus oideachasúil ar fáil do na scoláire i gcónaí.

Is féidir cóip don bhróisiúir agus an fhoirm iarratais a íoslódáil anseo: | Foirm Iarratais 2022
 
2