Gníomhaíochtaí

Cluichí

Cuirtear réimse leathan de spórt agus cluichí ar fáil do na scoláirí taobh istigh agus taobh amuigh, m.sh. Cispheil, eitpheil, Peil Gaelach, Tag-rugbaí, sacar, haca, rothaíocht, siúlóidí srl. Cuirtear na gníomhaíochtaí seo ar siúl sa choláiste nó timpeall an choláiste nó ar an bpáirc uile-aimsire i gCill Chiaráin nó ar thalamh ar CLG i gCárna.

Ceol

Déantar iarracht béim faoi leith a chur ar an gceol traidisiúnta. Cuirtear giotar ar fáil do na daltaí. Eagraítear seisiúin ceoil, drámaíocht, Karaoke, amhránaíocht traidisiúnta agus nua-aimseartha. Múintear damhsaí céilí chomh maith le damhsaí seit. Anuas ar sin, cuirfimid fáilte roimh dhamhsaí nua-aimseartha.

CEARDAÍOCHT

Cuirtear ceardaíocht ar fáil sa Choláiste: Ealaín, Sceitseáil, Cré, seodóireacht, club cniotála, ealaín ingne, cócaireacht srl.

GNÍOMHAÍOCHTAÍ EILE

Cuirtear gníomhaíochtai eile ar nós ióga, zumba, turas rothaíochta, siúlóidí, tóraíocht taisce agus siúlóidí chuig na tránna áille ar a dhéantar feitheoireacht ghéar i gcónaí.

GNÍOMHAÍOCHTAÍ ISTOÍCHE

7.30 – 9.30 i.n.

Le linn na seisiún tráthnóna eagraímíd Céilí agus múintear damhsaí, amhráin, comórtais idir na tithe m.sh. Comórtas Amhránaíochta na dTithe, Rós Chill Chiaráin. Eagraímíd Cóisir Cois Trá tráthnóna amháin chomh maith.

Foirm Iarratais Le Híoslodáil

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur posuere dignissim ipsum vitae mollis. Praesent semper non libero id commodo. Vestibulum sit amet fringilla leo.