Ár gcúrsaí Samhraidh

Oiriúnach do dhaltaí

Tá 5 leibhéil de ranganna againn sa choláiste ó Bhunchúrsa go rang Ardteiste le cinntiú go bhfuil rang oiriúnach don dalta ar fáil. Déantar measúnú ar chaighdeán an dalta ag an agallaimh agus cuirtear an dalta sa rang a oireann dó.

Cúrsa A1
2 – 16 Meitheamh 2024

€880 

€800 d’iarscoláirí 

€600 do Chúntóirí

Cúrsa A2
16 – 30 Meitheamh 2024

€880

€800 d’iarscoláirí 

€600 do Chúntóirí

Cúrsa B
30 Meitheamh – 21 Iúil 2024

€1140

€1020 d’iarscoláirí

€800 do Chúntóirí

Cúrsa C
21 Iúil – 11 Lúnasa 2024

€1140

€1020 d’iarscoláirí

€800 do Chúntóirí

Cúrsa D
30 Meitheamh – 14 Iúil 2024

€880

€800 d’iarscoláirí 

€600 do Chúntóirí

Cúrsa E
14 Iúil – 28 Iúil 2024

€880

€800 d’iarscoláirí 

€600 do Chúntóirí

Cúrsa F

28 Iúil – 11 Lúnasa 2024

€880

€800 d’iarscoláirí 

€600 do Chúntóirí

Ár gcúrsaí Samhraidh

Cúrsa A: €880(coicís – lascaine €65 do bhaill clainne).

Cúrsa B: €1040(coicís – lascaine €100do bhaill clainne)

Cúrsa C: €1040(lascaine €100 do bhaill clainne)
Cúrsa D: €880(coicís – lascaine €65 do bhaill clainne)

Cúrsa E: €880(coicís – lascaine €65 do bhaill clainne)

Cúrsa F: €880(coicís – lascaine €65 do bhaill clainne)

Clúdaíonn an táille:

Táillí múinteoireachta, lámhleabhair agus bunábhar.
Bus an Choláiste go laethúil Lóistín agus béilte

Seol éarlais €230 láithreach. Eagrófar dáta agus glaoch teileafóin nó ionad an Agallaimh chomh luath is a fhaighimid an t-éarlais.

Caithfear an t-iarmhéid a íoc ag an Agallamh. Ní gá do dhaltaí atá ag filleadh ar an gColáiste freastal ar Agallamh agus mar sin ba chóir an t-iarmhéid a íoc ar líne nó é a chur chugainn mí roimh thús an chúrsa.

Tugtar an t-éarlais ar ais muna ghlactar leis an dalta ag an agallamh. Tabharfar iarmhéid na dtáillí ar ais i gcás tinnis a tharlaíonn níos mó ná 10 lá roimh thús an chúrsa.

TAISTIL: Is féidir le daltaí bus príomháideach a fháil ón mbaile go dtí an Coláiste.  Baineann costas breise le seo. Cuirtear rphost le nasc chun seo a íoc roimh thús an chúrsa.

Banner

Agallaimh

Cuirtear Agallaimh ar dhaltaí in ionaid éagsúla ar fud na tíre nó ar líne. Cuirtear béim faoi leith ar scileanna cainte agus éisteachta ar na cúsaí. Foghlaimíonn na daltaí toisc go mbíonn siad tumtha sa teanga ó mhaidin go hoíche agus filleann siad abhaile le grá don teanga ina seilbh acu le tabhairt ar ais ar scoil.

Ceisteanna Coitianta

Foirm Iarratais Le Híoslodáil

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur posuere dignissim ipsum vitae mollis. Praesent semper non libero id commodo. Vestibulum sit amet fringilla leo.