Cúrsa Ardteiste

Cúrsa Ardteiste

10 – 14 Feabhra 2024

Sos lár-téarma Feabhra – dianchúrsa Ardteiste ina ndéantar dul siar ar ghach uile réimse den Chúrsa Gaeilge Ardleibhéil don Ardteist. Cuirtear béim faoi leith ar an mBéaltriail. Múinteoirí Ardteiste amháin a bhíonn ag múineadh ar an gCúrsa. Fáilte roimh chách.

Táille: €350·00 le híoc leis an iarratas

Táille:

€350.00 a chlúdaíonn taisteal, Lóistín, Cúrsa.

Clúdaíonn an táille an cúrsa féin, Bréagscrúdú don bhéaltriail le scrúduitheoir oifigiúil. Cuirfear na sonraí go léir chugat seachtain roimh thús an chúrsa.

Líon an gnáth fhoirm iarratais agus seol é, le €350 (nó €150 más dalta 3ú leibhéil atá i gceist)

Coláiste Sheosaimh,
Box OP 601,
Inis,
Co. an Chláir.

Staidéar:

Tabharfar an deis do dhaltaí a gcuid staidéir féin a dhéanamh gach lá, anuas ar an nGaeilge.

Uair a chloig tar éis loin agus 3 uair a chloig gach oíche.

Ábhar an Chúrsa:

Clúdaítear gach uile ghné de Pháipéir 1 agus 2. Anuas ar sin beidh dianchúrsa don bhéaltriail do ghach dalta maraon le Bréagscrúdú.

Fáilte roimh dhaltaí Ardleibhéil

Clúdóidh na Múinteoirí Ardteiste na Topaici seo a leanas:
1. Aistí – Topaicí: Cuir chuige + Pointí + Samplaí
2. Díospóireacht/Oráid: Cuir chuige + Pointí + Samplaí
3. Filíocht G.L.
4. Filíocht A.L.
5. An Scrúdú
6.An Bhealtriail: Ullmhú + Bréagscrúdú
7. Prós
8. Gramadach
9. Léamhthuiscint

Eile  (roghnach):

Is iomaí gníomhaíocht a chuirfear ar fail do dhaltaí ar an gCúrsa Cinnireachta: Peil, Cispheil, Eitpheil, Cluichí srl.  Eagrófar díopsóireachtaí agus Tráth na gCeist chomh maith le Ceardlanna. Beidh céilithe agus seisiúin ceoil ar siúl.  

Beidh an deis ag daltaí 3ú Leibhéil dul amach san oíche.

Foirm Iarratais Le Híoslodáil

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur posuere dignissim ipsum vitae mollis. Praesent semper non libero id commodo. Vestibulum sit amet fringilla leo.