Eolas Fúinn

Bunaithe i 1960

An Ghaeilge

Riail na Gaeilge

Tá Riail na Gaeilge mar chuid lárnach agus bunúnsach de shaol an Choláiste agus tuismitheoirí ag seoladh a bpáistí chugainn chun feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge.

  1. Má bheirtear ar dhalta ag labhairt i mBéarla gan iarracht ar bith a dhéanamh labhairt i nGaeilge déantar nóta d’ainm an dalta agus tugann an Príomhoide rabhadh don dalta.
  2. Má bheirtear ar dhalta don dara uair bíonn ar an dalta glaoch a chur ar thuismitheoir nó duine ainmnithe. Miníonn an Príomhoide go soiléir an toradh a bheidh ar an scéal má thárlaíonn a leithéid arís.
  3. Má bheirtear ar dhaltaí ag labhairt i mBéalta don tríú uair déanfaidh an Coláiste teagmháil le tuismitheoirí/caomhnóirí agus cuirfí ceist ar thuismitheoirí teacht chun iad a bhailiú ón gcúrsa.

Foirm Iarratais Le Híoslodáil

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur posuere dignissim ipsum vitae mollis. Praesent semper non libero id commodo. Vestibulum sit amet fringilla leo.